ريسندگی

آیا سرمایه گذاری در بخش ریسندگی توجیه اقتصادی دارد؟

گفتگو مجله نساجی کهن با مهندس مهدی شیروانی – مدیر عامل شرکت تکنوتکس در رابطه با سرمايه گذاري در بخش ريسندگی صنعت ریسندگی به چه معناست؟...

ادامه مطلب

مديرعامل تكنوتكس

اصلاح آشفته بازار تامين قطعات نساجی ضروری است

گفتگو مجله نساجی کهن با مهندس مهدی شیروانی – مدیر عامل شرکت تکنوتکس مهندس مهدی شیروانی متولد ۱۳۴۸ در كاشان و فارغ التحصیل مقطع كارشن...

ادامه مطلب