ثبت آگهی قطعات و ماشین آلات نساجی یا آگهی استخدام و رزومه در صنعت نساجی

صنعتگران صنعت نساجی از این پس میتوانید قطعات و ماشین آلات نساجی نو یا کارکرده یا مورد نیاز خود را به صورت آگهی  برای فروش،خرید در کلینیک نساجی تکنوتکس ثبت نمایید.

همچنین دانشجویان مهندسی نساجی نیز میتوانند رزومه خود را برای استخدام در شرکت های بزرگ نساجی در زمینه فنی قطعات و ماشین آلات نساجی ثبت نمایند و حتی شما بزرگواران کارآفرین صنعت نساجی میتوانید برای همکاری و اخذ نیرو در زمینه صنعت نساجی از طریق آگهی استخدام اقدام نمایید.